Lima Mahasiswa UMS Menyelesaikan Program Credit Earning di FEUA

16 Desember 2019

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (FEUA) berkolaborasi dengan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah (UMS) untuk mempromosikan dan mengembangkan serta meningkatkan kerjasama di bidang akademik dan penelitian.

Salah satu wujud dari kerjasama tersebut adalah program credit earning antara mahasiswa FEP UMS dan FEUA. Pada semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebanyak lima orang mahasiswa FEP UMS melakukan Credit Earning di jurusan Manajemen FEUA.

“Tahun lalu, dua orang mahasiswa UMS telah menyelesaikan program credit earning di jurusan Manajemen FEUA” jelas Dr. Harif Amali Rivai, SE., M.Si selaku Dekan

Dekan juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 sebanyak lima orang mahasiswa FEP UMS yakni Suriyana Jaya binti Sugua Feredin, Marinah binti Mani, Nur Ain Fatihah binti Shamizan, Nurul Hidayah Fazilah binti Saharuddin dan Edzanfauzan bin Tamin telah menyelesaikan program credit earning di jurusan Manajemen FEUA.

“Kelima orang mahasiswa UMS ini saat ini telah kembali ke Malaysia untuk melanjutkan studi di UMS” tambah Dekan.

Selama mengikuti perkuliahan pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 di jurusan Manajemen, kelima orang mahasiswa kelas internasional ini tinggal di asrama mahasiswa Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang.

Read 301 times